Bestyrelsen

Dame Marianne Løvdal
Formand
marianneloevdal@hotmail.com
Mand Karen Kongsted
Næstformand
kk@esnord.dk
Mand Flemming Munch Mortensen
Kasserer
il-f-mm@mail.tele.dk
Mand Tim Karll
Sekretær
tim.karll@hotmail.com
Mand Lasse Asp
Bestyrelsesmedlem
asp_lasse@hotmail.com
Mand Peter Nærum
Bestyrelsesmedlem
peter@peter-naerum.dk
Dame Helle Holdgaard Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
skrivtilhhj@gmail.com
   


© hillerodbyslokalraad.dk
© Foto: Tom Døllner med mindre andet er anført

Tekster og fotos fra denne hjemmeside må citeres med kildeangivelsen:
”Gengivet med tilladelse fra Hillerød Bys Lokalråd”