Hillerød Bys Lokalråd – byen set med friske øjne!

Velkommen

Hillerød Bys Lokalråd er skabt. Hillerød By har nu nogle flere mennesker til at tale byens sag. De kommer med forslag til forbedring af borgernes liv og ehvervslivets vilkår. Der er tilsagn om, at Hillerød Kommune vil inddrage Lokalrådet, når der skal ændres i kommune- og lokalplaner, laves forbedringer eller planlægges nye funktioner i byen. Indtil videre har Lokalrådets ledelse defineret Lokalrådets område som Hillerød By, samt de funktioner som har et samspil med Hillerød By. Det er fx bane/bus og nyt sygehus.

I første omgang har vi kastet os over at forbedre vilkår for gående, cyklister og biler. Problemerne er skabt af helt unødvendig og uønsket trafik, fx gennemfartstrafikken og de store lastbiler. Støj, forurening, cykelstier, parkering, skiltning, utilstrækkelig politiindsats og ikke mindst farlige trafikforhold for pensionister og vore børn i trafikken. Ja, der er nok at tage fat på.

Vi vil gerne kende din holdning til forskellige temaer i byens liv. Tag venligst stilling og stem i feltet til højre. Temaerne vil skifte af og til. Du kan kun stemme 1 gang pr. tema.

Du er velkommen til at KONTAKTE OS med forslag til emner, du synes vi skal tage os af.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Frederiksborg Slot